ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT AZ MKB FINTECH AKADÉMIÁRA VALÓ JELENTKEZÉS KAPCSÁN

Nyilatkozat

Az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció ugyanakkor szükséges feltétele a FinTech Akadémia rendezvényein történő ingyenes részvételnek.

A jelentkező a jelentkezéssel egyidejűleg elfogadja az MKB FinTech Akadémia Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat), továbbá, hogy az MKB FinTech Akadémia előadásain, eseményein az MKB Bank, illetve a szervezésben részt vevő FinTech Group Kft. fényképeket, videó felvételeket készít. Ezeket a fényképeket, videó felvételeket az MKB Bank 36 hónap időtartamig kizárólag az MKB FinTech Akadémia és az MKB FinTech Program (amelynek elemei: MKB FinTech Akadémia, MKB FinTech Verseny, MKB Inkubációs Program, MKB Crowdsourced Banképítési Program, továbbiakban: MKB FinTech Program) szervezése és hirdetése céljából felhasználhatja, mindennemű területi és időbeli korlátozás nélkül nyilvánosságra hozhatja, pl.: a jelentkező nevének és a jelentkezőről készített fénykép- és videófelvételeknek a Weboldalon, és/vagy a rendezvényt leíró vagy hirdető anyagokban, kiadványokban, magazinokban és egyéb internetes felületeken (pl.: Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter és egyéb social csatornákon).

A jelentkező kijelenti, hogy az adatkezelés az önkéntes hozzájárulásán alapul, és a fenti tájékoztatás keretében még az adatkezelés megkezdése előtt világos és részletes tájékoztatást kapott személyes adatai kezeléséről. A tájékoztatást teljes mértékben megértette, és kifejezetten elfogadja;

A jelentkező hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy személyes adatait az MKB Bank, az MKB FinTech Akadémia, Verseny szervezése során segítő harmadik fél, a FinTech Group Kft. részére továbbítsa.

Az mkbdigibank.hu weboldalon megadott személyes adatokat az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., a továbbiakban: Bank) adatkezelő a fentieken túl abból a célból kezeli, hogy Önt a jövőben a FinTech Akadémia programjával, rendezvényeivel kapcsolatos információkkal lássa el (kapcsolattartás), emellett a rendezvényen történő részvétellel kapcsolatos adatokat beléptetési és részvétel nyilvántartási célból, valamint közvetlen üzleti célú megkeresés (hírek, üzleti ajánlatok küldése, pénzügyi igények felmérése, keresztértékesítési lehetőségek feltérképezése) küldése céljából kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. szerint az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásának hiányában 3 évig. Az adatkezelés helye: a Bank, mint adatkezelő által elektronikus úton és papír alapon, illetőleg az adatfeldolgozó által elektronikus vagy papír alapon, kizárólag Magyarország területén belül. Az adatok megőrzésének helye az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó székhelye.

A Bank által igénybe vett adatfeldolgozó: FinTech Group Kft. (székhelye: 2049. Diósd, Katicabogár utca 30. Cgj.:13-09-171368)

Amennyiben a továbbiakban nem kíván híreket, üzleti ajánlatokat kapni az MKB Banktól, megadott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a telebankar@mkb.hu e-mail címen, vagy a munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható 06 80 456 456-os zöld számon. Hozzájárulását visszavonhatja postai úton is, az MKB Bank Zrt., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 16-18. címre elküldött nyilatkozatával, amelyen kérjük, hogy jól olvashatóan tüntesse fel nevét, lakcímét és születési dátumát és azt, hogy a közvetlen üzleti célú megkeresések tiltását kéri.

Az MKB Bank Zrt. adatkezelési azonosító száma: NAIH-104284/2016.

Adatai kezelésével kapcsolatos további információkat talál a FinTech Akadémia részvételi feltételei között, illetőleg az MKB Bank oldalán